Hybridipilven trendit vuodelle 2024 – tunnistatko neljä asiaa, joita sinun kannattaa vaatia hybridipilveltäsi?

Hybridipilvi ratkaisee monet liiketoiminnan haasteet, joihin täysin pilvessä olevat tai pelkkiin on premise -laitteisiin perustuvat IT-infrastruktuuriratkaisut eivät kykene. Siksi se on viime vuosikymmenen aikana vakiinnuttanut asemansa suosituimpana infrastruktuurimallina. Silti hybridipilvessä on myös pulmansa – asiantuntijamme listasivat artikkeliin neljä asiaa, joita yrityksen kannattaa vaatia hybridipilveltä vuonna 2024.

Haastattelimme pohjoismaisen kriittisiin infrastruktuureihin erikoistuneen IT-integraattori NetNordicin Account Excecutive Sami Koivistoa, Hybrid Cloud Team Lead Jani Yleniusta sekä Director of Services Mikko Blomqvistia siitä, millaisia tavoitteita yritykset voivat asettaa hybridipilvimatkalleen, ja millaisia haasteita matkan myötä saattaa tulla vastaan.

Hybridipilvistrategia luo pohjan siirtymälle

Kun tehdään päätös siirtyä omasta konesalista hybridiratkaisuun, ei pilvistrategian roolia parane vähätellä. Jani Ylenius listaa muutamia teemoja, joita olisi hyvä aiheen tiimoilta pohtia:

 ”Millaisia strategioita ja tavoitteita yrityksen liiketoiminnalla on? Ollaanko avaamassa uusia palveluita tai uutta liiketoimintaa? Entä onko jotain seikkoja, joita tulisi ottaa huomioon liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta? Miten hybridipilvi tukee yrityksen strategiaa ja pysyy liiketoiminnan matkassa?”

Epävakaassa maailmantilanteessa voi yritys joutua myös pohtimaan, voisiko esimerkiksi kauempana sijaitseva pilvi tarjota lisäsuojaa haavoittuvaiselle osalle liiketoimintaa, jos paikalliselle konesalille käykin jotain. Toisaalta monesti unohdetaan, että myös pilvi tulisi varmistaa. Esimerkiksi yritysten M365 -ympäristöjä on valtavasti varmistamatta.

Skaalautuvuus vauhdittaa liiketoimintapäätöksiä ja tukee vastuullisuutta

NetNordicin Koivisto näkee hybridipilvessä paljon potentiaalia yrityksille. Hybridipilven eduista yksi tärkeimmistä on hänen mukaansa skaalautuvuus, jonka ansiosta käyttöönoton vaatima alkuinvestointi ei kasva niin suureksi kuin esimerkiksi omissa tiloissa olevaa konesalia perustettaessa. Toisaalta hybridiratkaisu tulee useimmiten myös edullisemmaksi kuin täysin pilvipohjainen IT-ympäristö.

Tarpeiden ja tavoitteiden mukaan skaalautuvat ratkaisut mahdollistavat joustavuutta, jos yritys vaikkapa kasvaa voimakkaasti. Hybridipilviratkaisu mahdollistaa parhaimmillaan myös uuden liiketoiminnan tai innovaation ketterän käyttöönoton – esimerkiksi uusi verkkokauppa tai vastaava palvelu saadaan pilvipohjaisena nopeammin ja edullisemmin toimintavalmiuteen, kun omaa konesalikapasiteettia ei tarvitse pikaisella aikataululla kasvattaa, vaan tarvittavan tehon voi hankkia julkipilvestä.

Hybridipilvipohjainen ympäristö vastaa osaltaan myös ekologisen kestävyyden vaatimuksiin: modernia teknologiaa hyödyntävissä ratkaisuissa sähkönkäyttö on pienempää perinteiseen konesaliratkaisuun verrattuna. Tämä vähentää myös jäähdytyksen tarvetta. Ja toisaalta, kun pilvestä voi hankkia tarvittavan määrän kapasiteettia, ei tule tarvetta hankkia ylimääräistä laitteistoa – eikä sen säilyttämiseen vaadittavaa tilaa. Pilvipalveluita tarjoavilla yrityksillä prosessit on hiottu ja päästöt minimoitu.

Tällä hetkellä ERPien pilveistäminen on monen yrityksen työpöydällä. Projekti on Yleniuksen mukaan harvoin niin suoraviivainen, että vanha ERP siirrettäisiin suoraan pilveen, jolloin usein kyseeseen tulee myös ERPin uudistusprojekti. Vaikka tämä vaatii toki panostusta, avaa se myös mahdollisuuksia, kun liiketoiminnan ohjauksen ydintä päästään kehittämään.

Hybridipilven tietoturva on keskeinen asia – pilvikin täytyy muistaa varmistaa 

Kyberuhkien lisääntyessä ja NIS2-direktiivin velvoitteiden astuessa voimaan tietoturva on liikkeenjohdon fokuksessa. Hybridipilvipohjainen ympäristö voi tarjota paljon kaivattua turvallisuutta ja tosipaikan tullen kullanarvoisia disaster recovery -mahdollisuuksia. NetNordicin asiantuntijat korostavatkin sitä, että tietoturvassa ei kannata keskittyä pelkkään varmuuskopiointiin ja datan palauttamiseen, vaan koko liiketoiminnan resilienssiin. Jotta hyökkäyksistä selvittäisiin mahdollisimman vaivattomasti, täytyy kokonaisuutta tarkastella huolellisesti.

”Sitäkin näkee, että on premise -ratkaisut muistetaan kyllä varmistaa, mutta pilvi unohtuu. Yleisesti käytetyissä toimisto-ohjelmistoissakin saattaa olla puutteelliset varmistukset kehittäjän puolesta, jolloin yrityksen täytyy itse muistaa hoitaa varmistukset”, Blomqvist muistuttaa.

Blomqvist muistuttaa, että hybridipilvikumppanilta kannattaa vaatia myös tietoturvaosaamista. Esimerkiksi NetNordicin tietoturvaosaaminen on palkittua, ja tarjoamme laajalti palveluita aina tietoturvakeskuspalveluista konsultointiin ja penetraatiotestaukseen. Jos hybridipilven suojaus kiinnostaa, tutustu aiheesta laatimaamme oppaaseen.

Tiedonhallinta ja liikuteltavuus hybridin ytimessä – mutta kuinka valita oikeat teknologiat?

Yksi hybridipilven kannalta keskeinen asia on työkuormien siirto ja -hallinta. Yrityksissä on usein rajalliset resurssit, jolloin toiveena olisi, että infrastruktuuria olisi helppo hallita yhdestä paikasta. Tässä oikean teknologian valitseminen tulee keskeiseksi ja eri valmistajien tarjoamat ratkaisut kehittyvät kiivaaseen tahtiin.

Usein hallinnointiin liittyy myös tyypillinen haaste, kun yrityksissä työskennellään rajallisilla resursseilla. Teknologiat kehittyvät jatkuvasti ja tämän takia voi olla mahdotonta pitää osaaminen uusimman kehityksen kelkassa. Kun työpöydällä on liuta muita IT:n työtehtäviä, hybridipilvikumppani auttaa.

”Koska tehtävämme on seurata teknologioiden kehitystä, pysymme ajan tasalla. Pystymme myös tehokkaasti arvioimaan, mikä ratkaisu palvelee yrityksen liiketoimintaa ja mikä taas ei”, kertoo Blomqvist asiantuntijan näkökulman.

Content category

Content type

Ota yhteyttä meihin tästä!

Soita meille suoraan puhelinnumeroomme +358 20 743 8000, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info.fi@netnordic.com tai täytä alla oleva lomake, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Kiitos!

Contact by mail