Contact by mail

Jatkuvat tukipalvelut konesaliratkaisujen turvana

Konesalien tukipalvelut siirtävät tarpeesi sairaudenhoidosta terveydenhoitoon.

Kumppanisi konesalin ylläpidossa

NetNordic tuottaa asiakkailleen jatkuvia tukipalveluita, joiden tarkoituksena on huolehtia järjestelmien käytettävyydestä, suorituskyvystä ja tietoturvasta sekä auttaa asiakasta mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Jatkuvien konesalin tukipalveluiden myötä asiakkaamme pääsevät keskittymään itse liiketoimintaan, kun järjestelmän toiminnasta ja tuesta ei tarvitse erikseen pitää huolta.

Olemme mukana arjessasi:

Teemana jatkuvissa palveluissamme on painopisteen siirtäminen “sairaudenhoidosta terveydenhoitoon”, jolloin ennakoivien toimenpiteiden kautta vältämme yllättävät ongelmatilanteet ja muutostarpeet.

Mahdollisten häiriötilanteiden vaatimat selvitys- ja korjaustoimenpiteet sekä niiden raportoinnit kuuluvat tietenkin myös osana sopimuspohjaisiin tukipalveluihimme.

Hybridipilvi_2_web

Ennakoivia toimenpiteitä ovat mm:

  • Säännölliset tarkistustoimenpiteet
  • Niistä tehtävä raportointi
  • Säännölliset yhteiset tapaamiset
  • Tukitoimenpiteet
  • Kehitysehdotukset

Reaktiivisia toimenpiteitä ovat mm:

  • Neuvonta ja opastus
  • Häiriötilanteiden ratkominen
  • Juurisyiden selvittäminen
  • Lisäresurssointi: päivystykset, lomajärjestelyt ja sairastapaukset