Contact by mail

Data Protection Officer

Varmista yrityksesi tietosuojan taso ulkoistamalla tietosuojavastaavasi, tai ylläpidä oman henkilöstösi tietotasoa asiantuntijakoulutusten avulla.

Tietosuojavastaava tietosuojan tason ylläpitämiseksi

Tietosuojavastaavia on ollut ennenkin, mutta EU:n tietosuoja-asetus suosittelee nimeämään kaikkiin yrityksiin tietosuojavastaavan. Vaikka rekisterinpitäjällä itsellään on aina vastuu henkilörekisteristä, voi tietosuojavastaavan kaltainen resurssi organisaatiossa olla korvaamaton apu tietosuojan tason ylläpitämisessä, sekä mahdollisten poikkeustilanteiden selvittämisessä.

Tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu asiantuntija-avun antaminen sekä organisaation henkilöstölle että organisaation johdolle tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Tietosuojavastaavan tehtävänä on myös seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa organisaatiota toteuttamaan lainsäädännön asettamat velvoitteet. Tietosuojavastaava toimii myös valvontaviranomaisen sekä rekisteröityjen yhteyspisteenä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Tästä johtuen organisaation on julkistettava tietosuojavastaavan yhteystiedot ja ilmoitettava ne valvontaviranomaiselle.

Asiantuntijakoulutukset

Mikäli yrityksenne tietosuojavastaava tarvitsee tukea, osaamisensa päivittämistä tai faktatietoa koskien tietosuoja-asetusta, kääntykää rohkeasti puoleemme.

Koulutamme tietosuojavastaavia kohtaamaan mm. seuraavat haasteet:

  • Vaikutusten arviointi
  • Tietoturvan ulottuvuudet (tekninen, sosiaalinen ja organisatorinen)
  • Tietoturvakulttuurin luonti – miten turvallisuudesta luodaan pysyvä toimintatapa
  • Tietorikosten tilanne ja oikea reagointi tietoturvaloukkaukseen
  • Sopimusten tietosuojaulottuvuus

Tietosuojavastaavan voi ulkoistaa

Organisaation koon ja sen toiminnan laajuudesta riippuen tietosuojavastaavan ei tarvitse olla täysipäivänen tehtävä, tai yrityksen oma työntekijä. EU:n tietosuoja-asetus ohjeistaa, että tietosuojavastaava voi myös olla kolmannen osapuolen edustaja, jolloin ko. tehtävään ei tarvitse sitoa kokonaista henkilöä yrityksen sisällä.

Ulkoistettu tietosuojavastaava voi olla yrityksenne tärkeä resurssi. Tietosuojavastaava voi konsultoida organisaation johtoa ja antaa täysin uutta näkökulmaa päätöksenteon tueksi. Tämä ulkoistettu ammattilainen voi olla johdon tukena sekä mukana liiketoiminnan suunnittelussa ja käytäntöönpanossa, olla markkinointi-ja myyntiorganisaatioiden tukena tietosuojaa koskevissa kysymyksissä, sekä proaktiivisesti esittää tietosuojaan liittyviä kysymyksiä pitääkseen tietosuojan tason korkealla joka puolella organisaatiota.

Olemme menestyksekkäästi auttanut lukuisia yrityksiä valmistautumaan EU:n tietosuoja-asetukseen jo pitkään. Voimme myös tarjota asiantuntevan tietosuojavastaavan palveluna yrityksenne tueksi.

Asiantuntijuus käytettävissänne

Ulkoistettu tietosuojavastaava on asiantunteva taho yrityksenne johdon päätösten tueksi. Yrityksenne henkilökunta on mahdollista kouluttaa alan eritysosaajan toimesta ja tehdä tietosuojasta yrityksenne kilpailuetu.

Verkostot ja prosessit valmiina

NetNordicille ulkoistetulla tietosuojavastaavalla on käytössään valmiit prosessit sekä verkostot oikeaoppisen järjestelmällisen toiminnan takaamiseksi kriisitilanteissa sekä valmiit ja hyväksi havaitut työkalut tietosuojan kehittämiseksi sekä ylläpitämiseksi.