Contact by mail

Tietoturvatestauspalvelut

Haasta itsesi ja selvitä kyberturvallisuutesi taso.

Tietoturvallinen ympäristö ja sovellukset

Tietoturvariskien tunnistaminen on kriittinen osa liiketoimintaa. Usein vuosien kuluessa ja ympäristöjen kasvaessa tulee eteen hetkiä, jolloin tietohallinto haluaa varmistua omien ratkaisujensa tietoturvan tasosta, sekä selvittää ympäristössä piileskelevät järjestelmät. Henkilötietoja käsittelevät sovellukset, tietoverkkojen rakenne sekä liiketoimintakriittiset järjestelmät ovat avainasemassa yrityksen jatkuvuuden kannalta. Ulkopuolinen näkökulma sekä testaus on tehokas tapa selvittää, missä riskit ja haavoittuvuudet ovat.

Security-Testing-Web-1

Sovellusten tietoturvatestaus

Teemme asiakkaillemme monenlaisia ohjelmistojen sekä palveluiden tietoturvakartoituksia. Käytämme työssämme avoimen lähdekoodin tuotteita, kaupallisia työkaluja sekä manuaalista testausta. Kun nämä yhdistetään rautaiseen osaamiseen, voidaan selvittää testattavan kohteen haavoittuvuudet ja aloittaa korjaavat toimenpiteet ennen vahinkojen tapahtumista.

Tietoverkkojen kartoitus

Kokonaisvaltaisen tietosuojan sekä tietoturvan kannalta on oleellista, että koko IT-ympäristö on hallinnassa ja mahdolliset uhkatekijät tunnistettu. Vanha sanonta siitä, miten ketju on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki, pitää hyvin paikkaansa myös tietojärjestelmien kohdalla. Kartoittamalla yrityksen tietoverkot, saadaan selville niissä olevat järjestelmät ja haavoittuvat komponentit.

Lopputuotteena tehtävälista

Tietoturvatestausten tuloksena laadimme yritykselle lausunnon testattujen kohteiden tietoturvan tasosta, sekä teemme ehdotukset ongelmakohtien korjaamiseksi. Tarvittaessa autamme myös toteuttamaan tunnistettujen haavoittuvuuksien korjaukset.