Contact by mail

Security Operations Center, joka integroituu saumattomasti yrityksesi IT-ympäristöön


Security Operations Center, tuttavallisemmin SOC-palvelu, tuo turvan yritykseesi osaavan henkilöstön, lokienhallinnan, tietoturvavalvonnan ja poikkeusten käsittelyn avulla – aina kiinteään hintaan.

212
päivää

on keskimääräinen aika, joka menee tietoturvaloukkauksen havaitsemiseen
ilman SOC-palvelua (*Upguard, 2022)

Security Operations Center havaitsee ja vastaa puolestasi tietoturvauhkiin

NetNordic SOC-palvelu pähkinäkuoressa:

  • Koko infrastruktuurin, pilven ja kolmannet osapuolet kattava ISO 27001-sertifioitu kokonaispalvelu.
  • Tuo yhden keskitetyn lokienhallinnan yrityksesi tiedoille.
  • Palvelun avulla tietovuodot ja väärinkäytökset havaitaan ajoissa, joka mahdollistaa nopean reagoinnin uhkiin.
  • Ei yllätyksiä tai pitkäkestoista implementointia – palvelu on kiinteähintainen ja helposti käyttöönotettavissa.
  • Loputtomasti skaalautuva palvelu, joka kasvaa kanssasi – NetNordic SOC valvoo yhtä hyvin PK-yrityksien kuin suurempien, monikansallisten yrityksienkin tietoturvaa.

NetNordic SOC

Jokaisen yrityksen, koostaan riippumatta, on varauduttava tietoturvauhkiin. Security Operations Center, tietoturvavalvomo, on ketterä mutta järeä ratkaisu selustan turvaamiseen.

SOC-palvelun avulla yrityksen tietoturva on seurannassa kellon ympäri, kun NetNordic asiantuntijat tarkkailevat ja analysoivat kaikkien olemassaolevian järjestelmien ja laitteiden lokitietoja ja liikennettä tosiajassa.

Arvioi, vähennä ja hallitse tietoturvariskejä

NetNordic SOC ei tyydy tuottamaan raportteja tietoturvaloukkauksista, vaan pyrimme olemaan kokonaisvaltainen tietoturva-kumppaninne. Jatkuvan kommunikoinnin kautta haluamme lisätä tietoturvaosaamista yrityksessänne ja samalla jatkuvasti työskennellä minimoidaksemme kaikki tietoturvariskit.

Voittamaton palvelumallimme on tulos vuosien syvällisestä kehitystyöstä Suomen Turussa. NetNordic SOC vastaa kaikkiin tietosuojasetuksen ja lokienhallintaan liittyvät vaatimukset. Palvelua käyttää useat pohjoismaiset ja eurooppalaiset asiakkaat.


”SOC-palvelu on parantanut merkittävästi järjestelmiin kohdistuvien tietoturvariskien havainnointi- ja reagointikykyämme”

Joni Ilmanen, IT-pavelujohtaja,
Turun Kaupunki

Kokonaisvaltainen Security Operations Center-palvelu

Tutustu palveluun videolla:

Usein kysyttyjä kysymyksiä NetNordic SOC-palvelusta


Mikä on SOC?

Security Operations Center, eli ystävällisemmin SOC on tietoturvavalvomo, jossa tietoturvaan erikoistuneet asiantuntijat nimensä mukaisesti valvovat yrityksen tietoturvavalmiuksia, samalla havaiten, analysoiden ja vastaten tietoturvaloukkauksiin. SOC toimii myös ennaltaehkäisevästi ja tekee työtä sen eteen että yrityksesi on jatkuvasti turvattuna tietoturvauhilta.

Voit tutustua ratkaisuun myös tällä videolla.

Miten SOC toimii?

SOC-tietoturvakeskus yhdistää teknologian, tietoturvaprosessit ja tietoturva-asiantuntijat, jotka työskentelevät vuoroissa ympäri vuorokauden. Näin SOC pystyy pikaisesti havaitsemaan ja reagoimaan kaikkiin cyberuhkiin jotka kohdistuvat yritykseen.

Mitä Security Operations Center tekee?

Tietoturvakeskus työskentelee 24/7 turvaamaan yrityksesi kaikilta siihen kohdistuvista tietoturvahyökkäyksiltä. SOC seuraa kaikkea nettiliikennettä, sisäistä verkkoa, päätelaitteita, servereitä, endpoint-ratkaisuja, tietokantoja, sovelluksia, IOT-laitteita sekä muita ohjelmistoja yrityksessäsi, havaitaakseen mahdolliset tietoturva-aukot ja uhat.

Yhdistämällä useita eri pitkälle kehittyneitä työvälineitä ja syvää asiantuntijuutta, NetNordic SOC -tietoturvavalvomomme työntekijät pystyvät suoritamaan mm. seuraavia asioita:
 
·         Valvomaan kaikkea yritysdataa, havaita loukkauksia ja tutkia niitä järjestyksessä sekä tarpeen vaatiessa antaa ulos varoitukset ja reagoida nopeasti
·         Tietoturvaselkkauksien hallintaa, sisältäen analysoinnin ja forensiikan
·         Uhkatietojen hallintaa
·         Riskeihin perustuvan haavoittuvuuden hallintaa
·         Uhkien metsästystä
·         Turvalaitteiden hallintaa ja ylläpitoä
·         Tietojen ja mittausarvojen kehittämistä compliance raportointiin/hallintaan

Mikä on SIEM – Security Information and Event Management software?

SIEM on lyhenne sanoista Security Information and Event Management ja mahdollistaa organisaatioille seuraavan sukupolven havainnoinnin, analytiikan ja reagoimisen.

NetNordic tarjoaa keskitetyn SIEM-ohjelmiston. Ohjelma valvoo yrityksen tietojärjestelmiä ja verkkoja, ja hälyttää poikkeamista tapahtumista tai tapahtumaketjusta. SIEM-järjestelmä koostuu koneoppimiseen, globaalisti kerätyn uhkatiedon analysointiin, korrelaatiojärjestelmistä ja uhkien arviointiin käytettävistä komponenteista.

NetNordic SIEM mahdollistaa täyden näkymän SOC-asiakkaillemme ja antaa heille mahdollisuuden tarkastella eri komponentteja, rakentaa raportteja ja seurata reaaliaikaisia ​​lokitietoja.

SOC vs SIEM – mikä on ero?

SIEM ja SOC täydentävät toisiaan – SIEM mahdollistaa lokitietojen analysoinnin ja keräämisen, kun taas SOC koostuu ihmisistä, prosesseista ja teknologiasta, jotka ovat suunniteltu käsittelemään SIEM:ltä poimittuja tietoturvatapahtumia.