Contact by mail

Lokienhallinta palveluna

Varmista audit trail ja tiedät varmasti, mitä IT-ympäristössäsi tapahtuu.

Lokienhallinta keskeisenä osana vastuullista toimintaa

Yritysten tietojärjestelmien laajentuessa lokidatan määrä kasvaa vuosi vuodelta. Tietoturvan takaamiseksi ja mahdollisten tietomurtojen havainnoimiseksi on jouduttu kehittämään teknisiä ratkaisuja manuaalisen analysoinnin tueksi. Uudet lainsäädännön tuomat vaatimukset todistustaakan ja havainnointikyvyn varmistamiseksi ovat monessa yrityksessä lisänneet painetta entisestään.

Asiakaskohtaiset ratkaisut

Tarvittaessa rakennamme räätälöidyn keskitetyn lokienhallintaympäristön, joka sijoitetaan asiakkaan määritelmien mukaisesti. Yrityksellämme on pitkä ja kattava kokemus eri teknologioiden käyttämisestä lokienhallinnan parissa, sekä hyvä ymmärrys tyypillisimmistä haasteista, joihin lokienhallintaprojektit usein törmäävät. Olemme integroineet laajoja järjestelmäkokonaisuuksia, räätälöityjä ohjelmistoja sekä eri valmistajien laitteita keskitetyn lokienhallinnan piiriin. Jaamme mielellämme osaamistamme myös teidän organisaationne käyttöön.

Kokonaisvaltainen lähestyminen

Lokienhallintaan tulee tiedon keskitetyn tallentamisen lisäksi liittää kyky analysoida suuria datamääriä ja huolehtia tunnistettujen poikkeamien asianmukaisesta käsittelystä. Vaikka teknisillä ratkaisuilla voidaankin helpottaa tätä työtä paljon, vaatii se kuitenkin aina asiansa osaavaa henkilöstöä päivittäisen työn suorittamiseksi. Tätä varten olemme rakentaneet palvelukokonaisuuden, nimeltään NetNordic SOC, joka tarjoaa asiakkaalle lokienhallinnan lisäksi verkonvalvonnan, uhkien havainnoinnin, tapahtumien käsittelyn sekä asiantuntevan henkilöstön.

Se oikea ratkaisu.

Oli lähestymistapanne sitten kokonaisvaltainen tietoturvavalvomo tai asiakaskohtainen järjestelmäkokonaisuus, lupaamme, että toteutuksemme vastaa teidän tarpeitanne teidän ehdoillanne.