Contact by mail

Konsultointipalvelut

Tietoturvakonsultaatiosta kokonaisvaltaiseen projektinhallintaan sekä ulkoistettuun tietoturvajohtajaan.

Asiantuntijapalvelut varmistavat onnistumisen

Onnistuneen tietoturvan rakentaminen ja ylläpito ei ole yksinkertainen työ. Tietoturvaan liittyvä monitasoisuus sekä siitä eriytyvät erilaiset sidosryhmät ja -asiat edellyttävät pitkää kokemusta ja alan perinpohjaista asiantuntemusta. Monissa tapauksissa näin laajan osaamisen hankkiminen vain omaan käyttöön ei ole tarkoituksenmukaista. Alan muuttuvan tilanteen vuoksi onkin järkevää luottaa ammattilaisiin.

Nykypäivän asiantuntijalla on monet kasvot, kuten sanotaan. Yhden tai kahden teknologisen aihealueen syväosaamisen lisäksi asiantuntijan tulisi hallita 3-5 muuta aihealuetta hyvin. Lisäksi asiantuntijan tulee pystyä dokumentoimaan ja tarvittaessa esittelemään asioita yleisölle (useasti yrityksen päättäville elimille), ymmärtämään liiketoiminnan vaatimuksia, sekä toimimaan projekteissa mukana.

Olemme erikoistuneet teknisen infrastruktuurin ja tietoturvan saralla erilaisten yritysverkkojen toteutukseen. Palomuurit, varmuuskopiointi, verkkojen segmentoinnit, erilaiset suojatut yhteydet ja esimerkiksi etäkäytön tarpeet tulisi suunnitella yrityksen tarpeen mukaan.

Liikkeenjohdon konsultointi

Haluatteko kokonaiskuvan organisaationne tietoturvan tilasta? Onko yrityksellänne tietoturvapolitiikkaa tai vaatisiko se päivitystä? Miten tietoturva voisi olla osa yrityksenne päivittäistä liiketoimintaa ja tukea ydintoimintoja? Meiltä saatte aina apua lyhyestä konsultaatiosta laajamittaisiin toimeksiantoihin.

Ulkoistettu tietoturvaresurssi

Tuomme asiakkaan käyttöön sertifioidun ammattilaisen, jonka avulla selviätte haastavista tilanteista aina riskien analysoinnista tietoturvanne arviointiin. Nimetty asiantuntijamme on läheisessä yhteistyössä teidän kanssanne, jolloin oman liiketoimintanne kehittämisen ja johtamisen lomassa myös yrityksenne osaaminen ja ymmärrys tietoturvaa kohtaan paranevat.

Projektinhallinta

Onnistunut ja vastuullinen projektinhallinta on avainasemassa niin lopputuloksen kuin hallitun budjetinkin näkökulmasta. Olemme toteuttaneet eri kokoisia projekteja sekä teknisen projektipäällikön että hankepäällikön roolissa. Olemme erikoistuneet infrastruktuuri-, ulkoistus-, tietoturva-ja teknisten projektien vetämiseen ja toteuttamiseen. Tarpeistanne riippuen käytössänne voi olla kokopäiväinen resurssi ennalta määrätyn ajanjakson ajan tai vaihtoehtoisesti useampi henkilö, jotka voivat osallistua projektiinne sen eri vaiheissa. Olemme myös erikoistuneet syystä tai toisesta keskeneräiseksi jääneiden projektien loppuunsaattamiseen kunnialla.

Asiakaslähtöisyys osana onnistunutta projektinhallintaa

Yrityksemme ja asiakkaan välisen kommunikoinnin tulee olla aina kiitettävällä tasolla, jolloin asiakkaan tarpeet tulee todennäköisesti paremmin ymmärretyksi ja lopputuloksesta halutunlainen. Projektin suunnittelu on mielestämme yksi tärkeimmistä projektinhallinnan osa-alueista.

Raudanluja ammattitaito

Projektiosaamisemme mahdollistaa erilaisten projektinhallintametodologioiden käytön ja projekti voidaankin toteuttaa aina asiakkaan toivomalla tavalla. Etsimme aina asiakkaalle sopivimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut. Sertifioitu osaamisemme koostuu eri teknologioista, järjestelmistä, tietosuojasta sekä eri toimialoista.