Contact by mail

Komprise helpottaa neulan löytämistä strukturoimattoman datan heinäsuovasta

Konesaliratkaisut

28/02/2022


Datan hallintaan erikoistunut Komprise on luonut tavan, jolla yritykset voivat etsiä petatavuja dataa pilvestä tai on-prem tallennuksesta jopa minuuteissa ja ryhtyä kohdennettuihin toimiin.

Suurin osa, arvioiden mukaan jopa 90 %, tänä päivänä luodusta datasta on strukturoimatonta. Strukturoimaton data mielletäänkin usein hyödyntämättömäksi resurssiksi yrityksissä. Oikein käytettynä strukturoimaton data voikin tarjota yrityksille lukemattomia oivalluksia ja uusia merkityksiä, jotka auttavat tekemään tietoon perustuvia, strategisia päätöksiä.

Analytiikkavetoisen datan hallinnan asiantuntija Komprise on tuonut markkinoille Komprise Deep Analytics Actions -ratkaisun, jonka tarkoituksena onkin mahdollistaa strukturoimattoman datan parempi hallinta ja hyödyntäminen. Ratkaisun avulla yritys voi systemaattisella tavalla löytää juuri tietyt tiedot hybridipilven talletussiiloista ja siirtää juuri oikean alaryhmän dataa käsittelyyn nopeasti.

Esimerkiksi lääkeyhtiön tutkijat voivat etsiä datasta johonkin tiettyyn tutkimukseen liittyviä tiedostoja ja poimia niitä käyttönsä, riippumatta sitä kuinka pientä osaa hajautetusta datasta nämä tiedostot edustaisivatkaan. Etsinnän tuloksena löytynyt informaatio voidaan seuraavaksi ladata suoraan tietovarastoon lisäanalyysiä varten.

Komprisen Deep Analytics Actions -ratkaisu pyrkii vastaamaan strukturoimattoman datan seuraaviin ongelmakohtiin:

1. Laajuus – datamassa on yksinkertaisesti liian iso käsiteltäväksi ja se koostuu miljardeista tiedostoista ja objekteista

2. Hajautus – Data on hajautettu useampaan tallennussiiloon, joihin näkyvyys on rajoittunutta

3. Löydettävyys – Datasta on usein liian vaikea etsiä tiettyjen käyttäjien tarpeita

Datan hyödyntäminen

Komprise Data Analytics
Kuvakaappaus Komprise-ratkaisun haun tallennusnäkymästä.

Komprise Deep Analytics tarjoaa edellä mainittuihin ongelmiin ratkaisuiksi yksityiskohtaisen ja joustavan haun ja seuraavat edut:

• Käyttäjät pystyvät siirtämään ainoastaan tarvitsemansa datan, ja he voivat luoda kyselyitä lukemattomille tiedostomääritteille ja tageille, kuten esimerkiksi tietyn projektin nimeen liittyen tai vaikka tiedoston iän tai tiedoston omistajan perusteella.

• Vaiva, joka syntyy manuaalisesta tietojoukkojen etsinnästä ja siirtämisestä poistuu. Komprise voi luoda virtuaalisen tietojoukon kyselyiden perusteella ja siirtää tietoja järjestelmällisesti ja jatkuvasti useista tiedosto- ja objektisiiloista kohdesijainteihin.

• IT:n ja liiketoiminnan yhteistyö tehostuu, kun datan omistajat/käyttäjät voivat osallistua päätöksentekoon merkitsemällä tiedostoja ja luomalla omia kyselyjä mistä tahansa tunnisteiden ja metadatan yhdistelmästä.

Tietomassojen keräämisestä on todellista hyötyä vasta sitten, kun saatuja tietoja osataan myös käyttää. NetNordic Finland on Komprise-kumppani Suomessa, ja voit ottaa meihin yhteyttä mikäli kylmän datan löytäminen ja strukturoimattoman datan hyödyntäminen on ajankohtaista.

 

Viimeisimmät sisällöt - Konesaliratkaisut