Contact by mail

Hybridipilven turvallisuus – varmista tasalaatuinen suojaus, pilvestä riippumatta

Konesaliratkaisut Tietoturva

05/07/2021


Hybridipilvi– ja multicloud -ratkaisut ovat arkea monessa yrityksessä. Eikä ihme, hyödyttäväthän ne yrityksiä monella tavalla.

Hybridipilven avulla voidaan esimerkiksi saavuttaa kaikkein paras kustannustehokkuus – pilvestä ei jouduta maksamaan niin suuria kiinteitä kustannuksia, kuin täyden julkisen pilven mallissa.

Hybridipilven edut yritykselle:

  • Joustavuus valita parhain palveluntarjoaja eri työkuormille ja käyttökohteille
  • Mahdollisuus löytää parhain hinta
  • Ei huolta yhden toimittajan loukkuun jäämisestä
  • Lisääntynyt resilienssi
  • Parantunut riskienhallinta

Uuteen malliin siirtymisen myötä pitää kuitenkin selvittää miten hybridipilven datan suojaus, back up ja recovery hoidetaan. Julkisilla pilvitarjoajilla – esim. AWS, Azure tai Google Cloud, on toki vastuu tarjoamiensa pilvien turvallisuudesta sekä saatavuudesta mutta yrityksen vastuulle jää kuitenkin aina pilvessä säilytettävien resurssien suojaus.

Hybridipilven datan suojaus tasalaatuisesti voi osoittautua haastavaksi sillä palveluiden in-solution työkalut eriävät toisistaan. Yrityksien pitää siis löytää tapa, jolla luodaan tasalaatuinen datan suojaus pilveen kuin pilveen, ilman huolta näiden välisten ominaisuuserojen vaikutuksesta.

Oppaassa “Protecting Hybrid and Multicloud Data” saat selkeyden siitä, miten voit taata tasalaatuisen datan suojauksen pilvien poikki.

 

Viimeisimmät sisällöt - Konesaliratkaisut, Tietoturva