Contact by mail

Objektitallennus – miksi sille on nyt huutava tarve?

Konesaliratkaisut

21/04/2021


Minuakin hämmästyttää strukturoimattoman datan, kuten videoiden, kuvien ja muiden aineistojen, määrän raju kasvuvauhti. Strukturoimaton data muodostaa valtaosan kaikesta yritysten datasta. Se on usein hajallaan eri ympäristöissä, eli siiloissa. Noin 20 % on aktiivikäytössä olevaa primääridataa, eikä sen määrä juuri kasva.

Objektitallennus on asia jota tarvitaan yhä kipeämmin, sillä NAS-tallennusjärjestelmien skaalautuvuus ei enää riitä. Strukturoimattoman datan varmistamisesta on tullut jo parin petatavun ympäristöissä äärimmäisen vaikeaa. Hajallaan olevaa dataa on vaikea hyödyntää, eivätkä perinteiset tallennusratkaisut palvele parhaalla tavalla moderneja sovelluksia. Tallennuksen operointi on työlästä ja vie liikaa aikaa.

Kannustan nyt kaikkia miettimään tallennusarkkitehtuureja uusiksi, ja hyödyntämään on-premise objektitallennuksesta, jossa kapasiteetin skaalautuvuus on pilviluokkaa. Youtuben videot ja Facebookin kuvatiedostot tallennetaan objektitallennusympäristöihin. 

Unohda jo varmistukset 

Nerokkaita ominaisuuksia objektitallennuksesta löytyy runsaasti. Moni arvostaa varmasti sitä, ettei strukturoimatonta dataa tarvitse enää varmistaa. Varmistaminen on kallista ja työlästä, eli kaikki haluavat siitä eroon. Klusteroitu ympäristö on äärimmäisen vikasietoinen, ja tarjoaa edistyksellisiä tekniikoita tiedon turvaamiseen, kuten erasure codingia. Levyrikoista ei tarvitse murehtia, ja ratkaisun kyky toipua vikatilanteista itsenäisesti on myös todella hyödyllistä.

Tosi tärkeää on sekin, että objektitallennus palvelee myös moderneja työkuormia ja devopsia. Asiakasrajapintaan koodataan nyt ahkerasti sovelluksia, ja nopeus on valttia kilpailun kiristyessä. IBM:n objektitallennuksessa sovellus ei ole sidottu alla olevaan rautaan vaan keskustelee suoraan tallennusratkaisun kanssa, eikä hypervisoreita tarvita väliin. Selkeitä komentoja on kuusi, ja sovelluksia voidaan siirtää kätevästi erilaisiin ympäristöihin, kuten julkipilveen.

Perustoimenpiteet ovat pitkälti automatisoituja, ja käytöstä poistettavat palvelimet voidaan korvata kätevästi uusilla. Ympäristön kasvattaminen on vaivatonta, sillä tallennuskehikkoa ei tarvitse uudistaa, eikä tehdä perinteistä datamigraatiota.

Primääridataa, jota ei tarvitse enää pitää esimerkiksi nopeissa ja hintavissa NAS-ympäristöissä, voidaan siirtää saumattomasti primääritallennuksesta objektitallennukseen.

Älä anna kustannusten paisua  

Me kaikki tiedämme sen, että tallennuksen kokonaiskustannukset kasvavat yrityksissä edelleen, vaikka kiintolevyjen gigahinnat laskevatkin 20 – 30 prosenttia vuodessa.

Objektitallennuksella kustannuksia voidaan laskea, sillä järjestelmissä käytetään edullista standardirautaa, kuten eri laitevalmistajien x86-palvelimia. Tallennusympäristö pitää rakentaa niin, että valtavankin strukturoimattoman datan hallinta ja operointi hoituu 1-2 ammattilaisen voimin, kun vastaava perinteinen ympäristö vaatii helposti 3-10 tallennusammattilaista.

Nostaisin senkin esille, että on-premise objektitallennus on lähes aina selvästi edullisempaa verrattuna julkipilvestä ostettuun objektitallennukseen.

Yritys voi ajaa sovelluksiaan Suomessa, ja keskittää objektitallennuksen esimerkiksi Keski-Euroopassa sijaitsevaan konesaliin. Pitkätkään välimatkat eivät tuota ongelmaa.

Objektitallennus toimii myös analytiikan ja tekoälyn primääritallennuksena sekä arkistotason tallennuksena.

Kiinnostusta on nyt valtavasti, ja liikkeelle voi lähteä 72 teratavun kapasiteetilla. On vaikuttavaa, että kaikki Pohjoismaissa oleva data voitaisiin tallentaa kevyesti yhteen IBM objektipohjaiseen on-premise tallennusjärjestelmään.

Kirjoittaja on IBM:n järjestelmäasiantuntija.

 

Viimeisimmät sisällöt - Konesaliratkaisut