Contact by mail

29/04/2021

Savon ICT

Julkishallinnon organisaatioille ict-palveluja tuottavan Savon ICT-palvelut Oy:n konesaliympäristö uudistettiin Nutanixin hyperkonvergoidulla ratkaisulla. Moderni konesali tarjoaa mm. kuntia ja kaupunkeja palvelevalle yritykselle parempaa suorituskykyä ja toimintavarmuutta ict-palveluiden tuottamiseen. 

Savon ICT-palvelut työllistää 23 ammattilaista, ja yritys tarjoaa pienille ja suurille julkishallinnon organisaatioille Savossa työasemiin, tietoturvaan, tietoliikenteeseen, tietoverkkoihin, pilvipalveluihin sekä konesaleihin liittyviä palveluja.  

”Virtualisoinnin käyttöasteen kasvaessa lisenssikustannuksemme nousivat liian suuriksi. Meidän oli aika uudistaa palvelin- ja tallennusratkaisujamme sekä virtualisointialustamme. Konesalimme suorituskyky ja kapasiteetti eivät enää täyttäneet vaatimuksiamme”, sanoo Savon ICT:n käyttöpäällikkö Hannu Tenhunen. ”Halusimme modernin kokonaisuuden, joka toisi myös säästöjä seuraavien viiden vuoden aikana.”  

NetNordic teki kartoituksen ja nykytila-analyysin sekä kehitysehdotukset ja laskelmat (TCO, ROI) Savon ICT:lle seuraavaksi viideksi vuodeksi. Kapasiteettitarpeiden suunnittelussa hyödynnettiin Nutanixin kehittyneitä mitoitustyövälineitä. NetNordicin ammattilaiset olivat mukana suunnittelussa, toteutuksessa, projektihallinnassa ja ohjausryhmätyöskentelyssä. 

Lähellä asiakkaita ja käyttäjiä

Iisalmessa kotipaikkaa pitävän Savon ICT:n strategiana on Tenhusen mukaan halu tuottaa kustannustehokkaat ja laadukkaat ict-palvelut lähellä palveluiden käyttäjiä. 

”Asiakkaidemme palveluksessa on tuhansia työntekijöitä, ja haluamme turvata heille häiriöttömät ict-palvelut. Suurin osa asiakkaistamme ei enää halua ylläpitää omia konesaliratkaisuja, ja he ostavat tarvitsemansa resurssit meiltä palveluna. Asetimme konesalimme modernisoinnille kolme keskeistä vaatimusta. Halusimme helposti hallittavan ja valvottavan ympäristön. Edellytimme hyvää käytettävyyttä sekä joustavaa laajennettavuutta liiketoimintamme ja asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Halusimme myös eroon useista eri hallintatyökaluista.” 

IDC:n tutkimuksen* mukaan Nutanixin hyperkonvergoitu konesali säästää noin 60 prosenttia työaikaa perinteiseen 3 tier ratkaisuun verrattuna. 

”Pystymme nyt operoimaan konesalejamme pääosin yhden hallintakonsolin kautta entisen kolmen sijaan, ja saamme resursseja uusille työkuormille käyttöön muutamassa minuutissa.  Käytettävyyden varmistamiseksi resurssien hajauttaminen eri konesaleihin on helppoa ja laajennettavuus hoituu myös joustavasti. Tallennuskapasiteetin hallintakin on nyt huomattavasti kätevämpää”, sanoo Savon ICT:n ict-suunnittelija Veli-Pekka Mikkonen. ”Nutanixin lisenssi sisälsi kaiken tarvittavan, kuten esimerkiksi ’Near Sync’ klusteroinnin. Kahdennetun ympäristön toteuttaminen on kustannustehokasta.” 

Savon ICT:n konesaleista tuotetaan runsaasti myös asiakkaiden kriittisen tärkeitä palveluja, kuten tietoliikenne, käyttövaltuus, sähköposti ja terveydenhoidon palveluita. 

Saamme säästöjä myös hallinnan helppoudesta”
– Hannu Tenhunen, Savon ICT-palvelut   

Nopeus ja käytettävyys uudelle tasolle

Savon ICT:n kahdennetussa konesaliympäristössä on merkittävä määrä asiakkaiden palvelinkapasiteettia, josta lähes kaikki on virtualisoitu. Kapasiteettitarpeiden ennakoinnissa hyödynnetään Nutanixin hallintavälineiden tekoälyä. 

”Modernisoinnin jälkeen emme ole enää saaneet yhteydenottoja tiettyjen sovellusten hitaudesta tai heikosta käytettävyydestä”, kertoo Mikkonen. ”Mikäli asiakkaamme tarvitsee uuden tietojärjestelmän voimme toimittaa siihen tarvittavat konesaliresurssit nopeasti. Mikäli asiakkaamme hankkii uuden tietojärjestelmän, saamme virtuaalipalvelimen tuotantoon muutamassa tunnissa, kun käyttöönottoon saattoi aiemmin mennä kuukausi, mikäli palvelin on fyysinen. Asiakkaamme ovat kiitelleet palveluidemme nopeutumista.” 

”Nutaxinin resurssit ja suorituskyky ovat riittäneet tarpeisiimme mainiosti, mitoitus on onnistunut hyvin eikä meidän ole tarvinnut ostaa tähän mennessä lisäkapasiteettia. Prosessorikuormat ovat pääosin 25-40 prosentin välillä, ja varmistusten tai huoltokatkojen aikana korkeimmillaan noin 65-70 prosenttia”, sanoo Mikkonen. ”Suorituskykyongelmia ei ole ollut myöskään tallennuksen osalta johtuen osittaisesta all-flash toteutuksesta. Olemme tyytyväisiä myös varmistusten laatuun ja toimintavarmuuteen. Konesali-infrastruktuurimme modernisointi on vastannut odotuksiimme myös varmistuksen osalta”, sanoo Tenhunen.

Paremmat valmiudet asiakkaiden palveluun

NetNordic on Nutanix Master Partner ja tukee Savon ICT:tä myös sopimuspohjaisilla jatkuvilla palveluilla. ”Saamme tietoa konesaliympäristömme toimivuudesta ja terveydentilasta. Tiedämme mitä ympäristössämme tapahtuu, ja voimme käyttää resurssejamme kustannustehokkaammin. NetNordicin asiantuntijat varmistavat ict-palveluidemme saatavuuden ja laadun. Voimme ennakoida hyvissä ajoin mahdolliset tarpeet lisätä laskentatehoa, muistia tai levykapasiteettia. Konesaliresurssien optimointi hoituu nyt tehokkaasti”, kertoo Tenhunen. 

”Olemme saaneet tarvittaessa aina nopeasti apua tai neuvoa”, sanoo Mikkonen.

Digitalisaatio ja automaatio nousevat esille yhä vahvemmin esille myös julkishallinnossa. ”Meillä on nyt paremmat valmiudet tarjota asiakkaillemme palvelut, jotka tukevat monipuolisesti heidän toimintansa kehittämistä”, kertoo Tenhunen. ”Hyvää on sekin, että Nutanix voidaan tarvittaessa integroida helposti myös julkipilvipalveluihin.”  

NetNordic toteutti Savon ICT:n -palveluille:

 • Nutanixin hyperkonvergoidun konesaliarkkitehtuurin sekä datan replikoinnin erilliseen konesalitilaan. 
 • Ennakoivat ja reaktiiviset jatkuvat tukipalvelut.
 • Kokonaisvaltaista ICT ympäristön terveydenhoitoa.
 • Tehokkuutta ja säästöjä hallinnan helppoudella.

NetNordicin toteuttama Rubrikin moderni varmistusratkaisu pähkinänkuoressa:

 • Toimii saumattomasti yhteen Nutanixin hyperkonvergoidun teknologian kanssa.
 • Nopeasti kehittyvä ratkaisu sisältää tekoälyyn perustuvia työkaluja ja ominaisuuksia. 
 • Sisältää valmiit integraatiot julkipilvipalveluihin, ja voi varmistaa myös julkipilveä.  
 • Aktiivikäytöstä poistettua dataa voidaan siirtää edullisesti julkipilveen. 
 • Torjuu tehokkaasti haittaohjelmia tekoälyä hyödyntämällä. 
 • Suorittaa tehokkaasti myös ajonaikaisia tietokantavarmistuksia. 
 • Vähentää varmistusosaamisen tarvetta, helpottaa työtä ja nostaa automaatiotasoa. 
 • Tuo varmuutta palautuksiin.

*IDC 2017 White paper: “Nutanix Delivering Strong Value as a Cost-Effective, Efficient, Scalable Platform for Enterprise Applications”