Contact by mail
25/06/2024

CloudTalk – Pilvipalvelun haasteet

Käyttöjärjestelmät pilvessä tuovat mukanaan haasteita, kuten tietoturva, vaatimustenmukaisuus, suorituskyky, kustannusten hallinta, monimutkainen integrointi ja skaalautuvuus. Näihin aiheisiin keskittyvät usein yritykset, jotka ovat jo siirtyneet pilveen ja keskittyvät nyt pilvikäytön monimutkaisempiin haasteisiin.

0

päivää

0

tuntia

0

minuuttia

0

sekuntia

Online
25/06/2024
09:00 - 09:30

Pääsit siis pilveen, mutta mitä nyt?

Järjestelmien käyttämiseen ja hallintaan pilvessä liittyy useita haasteita, jotka vaativat huolellista suunnittelua ja jatkuvaa seurantaa.

Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus: Jopa pilvipalvelussa turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. On tärkeää suojata tietoja kyberuhkilta ja varmistaa, että yritys noudattaa asiaankuuluvia sääntelyvaatimuksia.

Suorituskyky ja saatavuus: Korkean suorituskyvyn ja saatavuuden varmistaminen voi olla haastavaa. Se edellyttää vankkaa infrastruktuuria ja jatkuvaa seurantaa, jotta voidaan minimoida käyttökatkokset ja varmistaa hyvä käyttökokemus.

Kustannusten hallinta: Pilvipalveluista voi tulla nopeasti kalliita, jos niitä ei hallita asianmukaisesti. On tärkeää valvoa ja optimoida resursseja tarpeettomien kustannusten välttämiseksi.

Integroinnin monimutkaisuus: Eri pilvipalveluiden ja olemassa olevien järjestelmien integrointi voi olla monimutkaista ja edellyttää syvällistä teknistä osaamista ja asiantuntemusta.

Skaalautuvuus ja joustavuus: Vaikka skaalautuvuus on yksi pilven suurimmista eduista, voi olla haastavaa skaalautua kunnolla vaikuttamatta järjestelmän vakauteen ja suorituskykyyn.

Keskustelunaiheet: Miten säilytämme turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden pilvessä? Mitkä ovat parhaat strategiat korkean suorituskyvyn ja käytettävyyden varmistamiseksi? Miten voimme tehokkaasti hallita ja optimoida pilvipalvelujen kustannuksia? Millaisia menetelmiä käytämme pilvipalveluiden integroimiseksi olemassa oleviin järjestelmiimme? Miten varmistamme asianmukaisen skaalautuvuuden ja joustavuuden vaarantamatta järjestelmän vakautta?

Nämä ovat keskustelunaiheita, joita käsittelemme vuoden ensimmäisessä CloudTalkissa auttaaksemme yrityksiä selviytymään pilvipalveluissa toimimisen monimutkaisista haasteista ja varmistamaan tehokkaan ja turvallisen pilvistrategian.

Yhdessä NetNordicin tietoturvasta, datakeskuksista ja pilvipalveluista vastaavan johtajan Matthew Thomas Clarkin ja Tanskan NetNordicin toimitusjohtajan Ulrik Kjeldgaardin kanssa yritämme paneutua mm:

  • Tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiseen.
  • Korkean suorituskyvyn ja käytettävyyden strategioihin.
  • Tehokkaaseen kustannusten hallintaan ja optimointiin.
  • Pilvipalveluiden integrointiin olemassa oleviin järjestelmiin.
  • Asianmukaisen skaalautuvuuden ja joustavuuden varmistamiseen.