Contact by mail

20/10/2021

VMware

VMware on yksi maailman käytetyimmistä alustoista

VMware pyörittää yli 85 miljoonaa yrityssovellusta maailmanlaajuisesti konesaleissa, pilvessä ja edgellä.

Digitalisaation edelläkävijä

VMware luo teknologiaratkaisuja, jotka helpottavat organisaatioiden digitalisaatiomatkaa. Ohjelmistovalikoimasta löytyy kokonaisvaltaiset, suojatut ja joustavat ratkaisut sovellusmodernisaatioon, pilvipalveluille, verkoille, tietoturvaan sekä digitaalisen työtilan luomiseen.

NetNordic pystyy tarjoamaan VMwaren ratkaisut ja niihin liittyvät palvelut konesalin modernisointiin, konesaliverkkoihin ja monipilven luomiseen. Tutustu alta VMwaren eri ratkaisualueisiin.

VMware tukena matkassa kohti hybridipilveä

Ensimmäinen askel konesalin modernisointiin on kuvan ytimen – eli hyperkonvergenssi-infrastruktuurin implementointi. VMwaren ratkaisuja hyödyntäen tämä tarkoittaa useimmiten vSphere palvelimien virtualisointiohjelmiston yhdistämistä vSAN tallennusvirtualisointiohjelmistoon. vSphere ja vSAN integraation myötä yritys pystyy hallitsemaan palvelin- ja tallennusinfrastruktuuriaan yhtenä kokonaisuutena.

Seuraava askel modernimpaan it-infrastruktuuriin on hyödyntää VMwaren Cloud Foundation -ratkaisua, joka varmistaa yhtenäisen it-infrastruktuurin ja mahdollistaa ajan tullen myös yhtenäisen toiminnan yksityiselle pilvelle, julkipilvelle ja edgelle.

Cloud Foundation with Tanzu on hybridipilvialusta, joka nopeuttaa nykyaikaisen pilven kehittämistä ja käyttöönottoa.

Modernisoimalla IT-infrastruktuurin pääset hyödyntämään yksityisen ja julkisen pilven joustavuutta, skaalautuvuutta ja suorituskykykä.


Vmware verkkoteknologia NSX

VMware NSX on Vmwaren tarjoama verkon virtualisointi- ja tietoturva-alusta, joka mahdollistaa virtuaalisen pilviverkon sekä ohjelmisto-ohjatun lähestymistavan verkkoon ja ulottuu aina konesalista pilviin ja sovelluskehyksiin.

NSX:n avulla yritys voi hallita koko verkkoa, valvoa turvallisuuskäytäntöjä sekä räätälöidä ja automatisoida verkkoja yhdeltä ruudulta. Katso video ratkaisusta vasemmalta.

Lue seuraavaksi: Asiantuntija-artikkeli: EVPN/VXLAN -toteutus konesaliympäristössä

NetNordic on VMwaren Advanced Partner

Advanced Partner -tunnustus on saavutettu investoimalla aikaa asiantuntijaksi kouluttautumiseen VMwaren virtualisointiratkaisuissa, sekä toimittamalla niitä onnistuneesti asiakkaillemme.