Contact by mail

NIS2-direktiivi velvoittaa lokakuusta alkaen – ollaanko siihen valmiita? Moni yritys ei ole, sanovat asiantuntijat

Tietoturva

23/02/2024


NIS2-direktiivi astui voimaan 2023 syksyllä, ja sen täytäntöönpano Suomessa alkaa 2024 lokakuussa – eli pian. Osa yrityksistä on valmistautunut direktiivin säädöksiin jo nyt. Toiset ovat taas havahtuneet selvittämään, koskeeko NIS2 omaa liiketoimintaa, ja loput ovat vielä toistaiseksi tyytyneet tarkkailemaan ympäristöään.

Mitä kaikkea tähän tietoturvadirektiiviin liittyy, ja miten sen toteuttamista kannattaisi lähestyä? NetNordicin tietoturvajohtaja Joonatan Vilén ja toimitusjohtaja Mika Vihervuori kertovat tärppinsä NIS2-vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

NIS2-direktiivi kohentaa EU:n tietoturvan tasoa kauttaaltaan

”NIS2-direktiivin tarkoitus on vahvistaa ja yhdenmukaistaa koko Euroopan Unionin kyberturvallisuuden kenttää ja kasvattaa resilienssiä kyberuhkia vastaan. Näen, että se on enemmänkin EU-maiden välistä kyberturvallisuusyhteistyötä kuin pelkkä yrityksiä koskeva lainsäädäntö” Vilén pohjustaa.

NIS2-direktiivin yhteydessä on puhuttu sen vaikuttavan yrityksiin, jotka toimivat tietoliikenneyhteyksistä riippuvaisilla, yhteiskuntakriittisillä toimialoilla. Näihin lukeutuvat esimerkiksi terveydenhuolto, energia-ala, rahoitus- ja pankkitoimialat sekä liikenne. Todellisuudessa tuore direktiivi tulee vaikuttamaan laajaan joukkoon yrityksiä, kun yritykset ulottavat direktiivin vaatimukset myös hankintaketjuunsa.

Hankintaketjuja tulee tässä yhteydessä ajatella myös kahteen suuntaan: on huomioitava paitsi ne tahot, keneltä hankitaan, myös omat asiakkaat, joille tuotteita tai palveluita toimitetaan”, Vilén muistuttaa.

NIS2-direktiivi vaikuttaa kolmella osa-alueella

Vilénin mukaan NIS2-direktiivi vaikuttaa yrityksiin pääosin kolmella tietoturvan osa-alueella: se luo velvoitteita riskienhallinnan, poikkeamiin reagoimisen eli incident responsen ja tietoturvahäiriöistä raportoimisen saralla.

Vilén korostaa, että NIS2:n vaatimusten täyttämiseksi pelkät tekniset korjaukset eivät riitä, vaan esimerkiksi riskienhallinnalle täytyy laatia tarkat prosessit. Kun nämä prosessit ovat kunnossa, niin sitten katseen voi kääntää teknisiin toimenpiteisiin, joita luetellaan muun muassa direktiivin artiklassa numero 21.

”Laadukas tietoturvakumppani pystyy tukemaan sekä prosessien että teknisen tietoturvan kehittämisessä. Työskentelemme päivittäin yhteiskuntakriittisillä aloilla toimivien yritysten kanssa, joten ymmärrämme asiakkaiden velvollisuudet”, kertoo puolestaan Vihervuori.

”Esimerkiksi tarjoamamme erilaiset tietoturva-auditoinnit voivat auttaa luomaan kuvaa siitä, että miten NIS2-direktiivin velvoitteet toteutuvat tällä haavaa.”

NIS2:n tuoma raportointivelvollisuus voi kuormittaa

Viranomaisille tulee NIS2-direktiivin vaatimusten mukaan jatkossa raportoida vuorokauden sisällä siitä, jos on havaittu merkittävä tietoturvapoikkeama, joka on omiaan aiheuttamaan taloudellista tappiota. Tämä on Vilénin mukaan rajanvetona haastava, sillä tietoturvapoikkeamat aiheuttavat yleensä aina kuluja.

”Raportointivelvollisuus voi käydä raskaaksi, sillä sellaista ei joudu yrityksessä usein tekemään”, hän kertoo. Asiantuntijat pohtivat, että joissain yrityksissä voi olla vaarana, että raportointivelvollisuus valuu vaikkapa viestinnän kontolle.

”Meidän kaltaisellemme tietoturvakumppanille se on taas jokapäiväistä leipää, joten pystymme hoitamaan raportoinnin sujuvasti. Tiedämme myös tarkalleen, mitä tietoja viranomaiset tarvitsevat, ja mitä taas ei tarvitse mainita.”

Kriisitilanteisiin ei olla yrityksissä valmiita

Asiantuntijoiden mukaan yrityksissä on usein varauduttu puutteellisesti kriisitilanteisiin. ”Kärjistetysti voisi sanoa, että vaikka henkilökunnan tekninen osaaminen riittäisi, saattaa käydä niin, että valmiuksia 24/7-päivystykseen ei ole, vaan kaikki kokoontuvat ja 12 tunnin päästä menevät uupuneena nukkumaan, eikä kukaan ole enää valvomassa”, Vilén kertoo esimerkin.

”Lisäksi, jos tietoturvaosaaminen on rajallisempaa, niin yleensä ratkaisu on vain ajaa laitteet ja verkot alas, kun taas asiantunteva incident response -tiimi pystyy tarkemmin selvittämään, mitä on tapahtunut”, Vihervuori täydentää.

Tietoturvan tilan tarkastelu kannattaa aina – monipuolinen kumppani tukee

Vilénin ja Vihervuoren arvion mukaan monella yrityksellä on vielä pitkä matka NIS2-vaatimustenmukaisuuteen. Omaa valmiutta reagoida tietoturvapoikkeamiin ja suoranaisiin kyberuhkiin kannattaa toki arvioida muutenkin, mutta ymmärrettävästi muuttuvat EU-säädökset toimivat hyvänä lisäkannustimena. Monipuolinen kumppani pystyy tukemaan tässä niin auditoinnin osalta, kuin tukemaan itse muutosten toteuttamisessa.

”Meidän erityisosaamistamme palkitun tietoturvaosaamisen ohella ovat verkot ja IT-infra. Pystymme esimerkiksi varmistamaan tuotannon verkkojen sekä tiedon tallennuksen tietoturvaa ja kokonaisuudessaan turvaaman tehokkaasti yrityksen toiminnan jatkuvuutta”, kertoo Vihervuori.

Haluaisitko selvittää, miten yrityksesi täyttää NIS2-direktiivin vaatimukset ja kartoittaa tietoturvan nykytilaa? NetNordicin asiantuntijat auttavat mielellään, ota rohkeasti yhteyttä!

NetNordic-SOC

NetNordic SOC

Security Operations Center, tuttavallisemmin SOC-palvelu, tuo turvan yritykseesi osaavan henkilöstön, lokienhallinnan, tietoturvavalvonnan ja poikkeusten käsittelyn avulla – aina kiinteään hintaan.

Miksi valita NetNordic SOC?

NetNordic SOC voi havaita kyberturvallisuusuhkia, lieventää mahdollisia hyökkäyksiä ja vaaratilanteita sekä eristää ja estää poikkeamia asiakkaidemme IT-ympäristössä – SOC-henkilöstömme toimesta 24/7/365.

Kuinka uhkien havaitseminen ympäristössä tapahtuu?

NetNordicissa me teemme proaktiivista uhkien metsästystä SIEMin avulla. Siihen sisältyy perusteellinen seuranta ja korjausten hallinta.

 

Ota yhteyttä

Joonatan Vilén

Chief Information Security Officer

LinkedIn Profiili | joonatan.vilen@netnordic.com

Mika Vihervuori

Managing Director

LinkedIn Profiili | mika.vihervuori@netnordic.com

Viimeisimmät sisällöt - Tietoturva