Contact by mail

Mitä on penetraatiotestaus?

Tietoturva

15/12/2022


Penetraatiotestaus, englanniksi ’penetration testing’ tai ’pen test’, on auktorisoitu simuloitu verkkohyökkäys, jossa käytetään testaustekniikkaa järjestelmän kaikkien haavoittuvuuksien tunnistamiseksi ja sen turvallisuustason arvioimiseksi. Penetraatiotestaus on eräänlainen tietoturvatarkastus, jolla varmistetaan ohjelmiston suojaus joko ennen tuotantoon siirtymistä tai osana jatkuvaa yleistä riskinarviointia. Se tarjoaa tietoa järjestelmän haavoittuvimmista osista. Tietoturvapalvelujemme sekä penetraatiotestauksen avulla NetNordic auttaa asiakkaitamme suojaamaan kaikki ohjelmistonsa ja palvelunsa.

Penetraatiotestin tarkoituksena on kertoa organisaation nykyisten kyberturvallisuusprotokollien vahvuudesta sekä tuoda esiin mahdolliset heikkoudet, joita hyökkääjät voivat käyttää hyväkseen heikentääkseen ja tunkeutuakseen asiakkaan IT-järjestelmiin.

Yritysten tulisi tehdä penetraatiotestejä säännöllisesti varmistaakseen, että heidän infrastruktuurinsa pysyy vahvana ja hyvin suojattuna. Tietoturvaloukkaukset voivat olla seurausta ilkivaltaisesta hyökkäyksestä, järjestelmähäiriöistä tai inhimillisistä virheistä. Siitä huolimatta on tärkeää tunnistaa riskit ja paljastaa järjestelmän heikkoudet, joita et ehkä ole edes ajatellut.

Penetraatiotestaus ja sen analysointi

Penetraatiotestaus alkaa projektin aikataulutuksella ja mitoittamisella yhdessä asiakkaan kanssa. Sen jälkeen tutustumme kohteen dokumentteihin. Automaattisen skannausten jälkeen teemme tiedustelutyön, ja lopuksi manuaalisen testauksen. Lopputuloksena on löydöksistä koostettu raportti, joka sisältää listauksen havaituista haavoittuvuuksista, sekä asiakkaalle laadittu tehtävälista haavoittuvuuksien mitigoimiseksi, sekä yleisesti tietoturvatason parantamiseksi.

Kun penetraatiotestaus on saatu onnistuneesti päätökseen ja asiakas on suorittanut suosittelemamme parannustyöt, voimme myöhemmin tehdä lyhyen uusintatestin.

NetNordic SOC

Security Operations Center, tuttavallisemmin SOC-palvelu, tuo turvan yritykseesi osaavan henkilöstön, lokienhallinnan, tietoturvavalvonnan ja poikkeusten käsittelyn avulla – aina kiinteään hintaan.

NetNordic_SOC_2-1024x918

Viimeisimmät sisällöt - Tietoturva