Contact by mail

30/04/2021

Nightingale Health

Biotekniikan yritys Nightingale Health tarjoaa ennakoivan terveydenhoidon palveluja kuluttajille – nyt Nutanix ratkaisujen avulla.

Nightingale Health on biotekniikan yritys, jonka erikoisalaa on veriarvojen mittaaminen ennätysnopeasti. Mittauksessa hyödynnetään tekniikkaa, joka on vasta lähiaikoina päässyt tutkijoiden käsistä myös kuluttajien hyödynnettäväksi. Nightingale Healthin toive onkin helpottaa ihmisten oman terveyden seurantaa.  

Nightingale Healthin toive lähtiessä yhteistyöhön NetNordicin kanssa, oli luoda entistä toimivampi ICT-ympäristö siten, että oman konesalin infrastruktuuri sekä pilvi-infrastruktuuri olisivat jatkossa molemmat samalla tavalla helposti hallittavissa ja yhdistettävissä. Tavoitteena oli siis nykyaikaistaa infrastruktuuria. 

Oma konesali on Nightingale Healthille välttämätön, sillä yritys käsittelee arkaluontoisia terveystietoja. Konesali on myös näppärä yrityksen omien mallien kehityksessä, sillä verianalyysiin pohjautuvien riskimallien laskenta vaati paljon paikallista laskentatehoa. 

Nightingale Healthin tietojärjestelmä koostuu Apache Kafka -mikropalveluarkkitehtuurista, johon on liitettynä toimintoja sekä pilvestä, että omasta konesalista. Nutanix–teknologiaa hyödynnetään ohjelmistoanalytiikan laskentaklusterina ja syntyvien datamassojen tallennukseen käytetään IBM COS -tallennusratkaisua. 

NetNordic ja Nightingale Health yhteistyö  

NetNordic tuli mukaan projektiin, kun oli aika miettiä tarkkoja vaatimuksia Nutanix-laitteistolle, jota Nightingale Health oli imaissut haluavansa hyödyntää osana uutta infrastruktuuriaan. Suoritettuaan tarvekartoituksen, NetNordic auttoi määrittelemään ja mitoittamaan tarkan kokoonpanon ja suoritti itse toimituksen yhteydessä käyttöönoton yhdessä tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. 

“Projektin toimitus meni oikein hyvin! Saimme tiloihimme valmiiksi kootun ja konfiguroidun ratkaisun, josta oli helppo lähteä jatkamaan käyttöönottoa”   
– Matti Lattu, Head of R&D, Nightingale Health 

Kumppanuus jatkuu edelleen, sillä NetNordic tukee yritystä ennakoivien jatkuvien palveluiden puitteissa. Näin Nightingale Healthilla pystytään rauhassa keskittymään itse liiketoimintaan, kun järjestelmän toiminnasta ja tuesta ei tarvitse erikseen pitää huolta.  

Nightingale Health yrityksenä 

Nightingale Health on biotekniikan yritys, jonka erikoisalaa on veriarvojen mittaaminen ennätysnopeasti. Mittauksessa hyödynnetään tekniikkaa, joka on vasta lähiaikoina päässyt tutkijoiden käsistä myös kuluttajien hyödynnettäväksi. NMR-spektroskopiaan perustuvan verianalyysiteknologian myötä asiakkaat saavat tietoa mille sairauksille ovat alttiita ja pystyvät datan pohjalta muuttamaan elämäntapojaan sellaiseen suuntaan, joka ennaltaehkäisee sairaudet. Siirry Nightingale Healthin sivuille täältä.