SROS – tree

Etsitkö komentoa, etkä vaan millään muista mikä se oli ja mistä contextista se löytyy?

tree” voi sinut pelastaa!


Tree -komento listaa kaikki SROS:ssä käytettävät CLI-komennot. Komentoa voi käyttää eri syntaxilla, joka antaa tuloksen eri muodossa.


A:SR1# tree

Pelkkä tree -komento tulostaa puu-muodostelman komennoista ja hierarkiasta, missä contextissa mitäkin komentoa pystyy käyttämään.

A:SR1# tree
|
+—admin
| |
| +—certificate
| | |
| | +—cmpv2
| | | |
| | | +—cert-request
| | | |
| | | +—clear-request
| | | |
| | | +—initial-registration
| | | |
| | | +—key-update
| | | |
| | | +—poll
| | | |
| | | +—show-request
<–SNIP–>


A:SR1# tree detail

Tree detail -komento antaa samanlaisen puu-rakenteisen tulostuksen kun pelkkä tree -komento, lisäyksenä että kaikkien komentojen syntaxit tulee näkyville. Tämä tekee koko hommasta suhteellisen sekavaa ellei tiedä tarkalleen mitä komentoa on hakemassa ja haluaa siihen tulostaa syntaksit


A:SR1# tree detail
|
+—admin
| |
| +—certificate
| | |
| | +—cmpv2
| | | |
| | | +—cert-request ca current-key current-cert [hash-alg ] newkey subject-dn [domain-name ] [ip-addr ] save-as
| | | |
| | | +—clear-request ca
| | | |
| | | +—initial-registration ca key-to-certify protection-alg {password reference | signature [cert [send-chain [with-ca ]]] [protection-key ] [hash-alg {md5|sha1|sha224|sha256|sha384|sha512}]} subject-dn [domain-name ] [ip-addr ] save-as
| | | |
| | | +—key-update ca newkey oldkey oldcert [hash-alg ] save-as
| | | |
| | | +—poll ca
| | | |
| | | +—show-request [ca ]
<–SNIP–>


A:SR1# tree flat

Kaikkien komentojen koko komentopolun pystyy tulostamaan käyttäen “flat” avainsanaa. Tästä on selvästi eniten hyötyä, jos muistaa tai etsii komentoa, mutta ei muista mistä contextista se löytyy.

Yhdistämällä “match” komentoon, löytää helposti sen mitä etsii

A:SR1# tree flat
admin
admin certificate
admin certificate cmpv2
admin certificate cmpv2 cert-request
admin certificate cmpv2 clear-request
admin certificate cmpv2 initial-registration
admin certificate cmpv2 key-update
admin certificate cmpv2 poll
admin certificate cmpv2 show-request
<–SNIP>>

A:SR1# tree flat | match router-id
configure router bgp best-path-selection ignore-router-id
configure router bgp router-id
configure router isis router-id
configure router l2tp group l2tpv3 rem-router-id
configure router mpls srlg-database router-id
configure router mpls srlg-database router-id interface
configure router mpls srlg-database router-id shutdown
configure router ospf router-id
configure router ospf3 router-id
configure router router-id
configure service vprn bgp best-path-selection ignore-router-id
configure service vprn bgp router-id
configure service vprn isis router-id
configure service vprn l2tp group l2tpv3 rem-router-id
configure service vprn ospf router-id
configure service vprn ospf3 router-id
configure service vprn router-id
A:SR1#

Back to Tech Blog

Personal adviser


+358 020 7459 690 finland@netnordic.com


Contact NetNordic to receive advice from one of our personal advisers

We will contact youPersonal adviser


+358 020 7459 690 finland@netnordic.com


Contact NetNordic to receive advice from one of our personal advisers

We will contact you