SROS – candidate config ja rollback

Oletko joskus testannut tuotannossa, ja todennut että homma ei mennytkään putkeen ?
Tässä avataan kahta apuvälinettä konfiguraatiohallintaan josta näissä tilanteissa voi olla apua.


candidate config

Teet laitteeseen konfiguraatiot kaikilla kommennoilla ja oikeilla syntaxeilla

Pystyt tarkistamaan konfiguraatiomuutokset tai tallentamaan tiedostoon myöhempää käyttöä varten

Hyväksyt muutokset jotta ne siirtyvät ajoon joko lopullisesti tai tietylle ajalle jonka jälkeen muutokset automaattisesti peruuntuu ellet hyväksy uudelleenconfiguration rollback

Pystyt tallentamaan jopa 10 kpl rollback-checkpoint johon voit palata mikäli tulee tehtyä virhettä.


Näiden avulla voit kätevästi valmistella konfiguraatiomuutokset vaikka labrassa (virtuaali SR ?) ja kätevästi tuoda konfiguraatio ‘candidate config’ kautta tuotantoon. Näin ollen vältät mahdolliset copy-paste tai kirjoitusvirheet notepadin kautta tehdyissä muutoksissa.

Esivalmisteluna pitää määritellä rollback-tiedoston sijainnin. Tämän tarvii vaan tehdä kerran

A:SR1# configure system rollback rollback-location cf3:/rollback-db
INFO: CLI No checkpoints currently exist at the rollback location.
A:SR1#


Luodaan ensinmäinen rollback-piste mihin halutessaan voi peruuttaa

A:SR1# admin rollback save comment "starting point"
Saving rollback configuration to cf3:/rollback-db.rb… OK
A:SR1#
A:SR1# show system rollback
===============================================================================
Rollback Information
Rollback Location : cf3:/rollback-db
Max Local Rollback Files : 10
Max Remote Rollback Files : 10
Save
Last Rollback Save Result : Successful
Last Save Completion Time : 2019/06/19 13:01:07 UTC
Revert
In Progress : No
Last Revert Initiated User : admin
Last Revert Checkpoint File: cf3:rollback.rb
Last Revert Result : Successful
Last Revert Initiated Time : 2019/05/03 08:49:01 UTC
Last Revert Completion Time: 2019/05/03 08:49:01 UTC
Delete
Last Rollback Delete Result: None
===============================================================================
Rollback Files
Idx Suffix Creation Time Release User
Comment
latest .rb 2019/06/19 13:01:05 UTC B-16.0.R5 admin
starting point
No. of Rollback Files: 1
A:SR1#


Voidaan siis kokeilla

A:SR1# configure system name HuuHaa                      
*A:HuuHaa#


Ja vertaillaan mitä tuli muutettu, ja tästä näkee aika selkeästi mitä tuli muutettu

*A:HuuHaa# admin rollback compare
Processing current config… 0.160 s
Processing "cf3:/rollback-db.rb"… 0.170 s
configure
system
name "HuuHaa"
name "SR1"
exit
exit
Finished in 0.390 s
*A:HuuHaa


Jos muutos ei tuottanutkaan haluttu tulos, niin voi siis peruuttaa takaisin haluttuun rollback-checkpointiin

*A:HuuHaa# admin rollback revert latest-rb
Restoring rollback configuration cf3:/rollback-db.rb
Processing current config… 0.120 s
Processing "cf3:/rollback-db.rb"… 0.140 s
Resolving dependencies… 0.110 s
Tearing setup down… 0.020 s
Rebuilding setup… 0.020 s
Finished in 0.430 s
*A:SR1#


Nyt halutaan tehdä muutos, vaikka siirtää asiakkaan SAP epipe-palvelusta vpls:ään, mutta ei haluta muuttaa heti suoraan ajossa olevaan konfiguraatioon – vaan käytetään candidate config -tilaa

A:SR1# admin display-config | match "customer 101" context all
#--------------------------------------------------
service
customer 101 name "101" create
description "demo-customer 101"
epipe 20001 name "demo epipe-20001" customer 101 create
description "demo epipe1"
sap lag-100:101.* create
no shutdown
exit
spoke-sdp 1002:20001 create
no shutdown
exit
no shutdown
vpls 40001 name "demo vpls-40001" customer 101 create
description "demo vpls1"
stp
shutdown
exit
spoke-sdp 1002:40001 create
no shutdown
exit
no shutdown
A:SR1#


Hypitään siis candidate config-tilaan ja tehdään halutut muutokset

*A:SR1#
*A:SR1# candidate edit
*A:SR1>edit-cfg#
*A:SR1>edit-cfg# configure service epipe 20001
*A:SR1>edit-cfg>config>service>epipe# sap lag-100:101. shutdown
*A:SR1>edit-cfg>config>service>epipe# no sap lag-100:101.
*A:SR1>edit-cfg>config>service>epipe# back
*A:SR1>edit-cfg>config>service# vpls 40001
*A:SR1>edit-cfg>config>service>vpls# sap lag-100:101. create
*A:SR1>edit-cfg>config>service>vpls>sap# exit all
*A:SR1>edit-cfg#


Varmistetaan että homma meni oikein. Riippuen missä kohtaa konfiguraatio-puuta ollaan, niin ‘candidate view’ näyttää kyseisen tason muutokset; “juuri tasolta” näyttää kaiken:

*A:SR1>edit-cfg#
*A:SR1>edit-cfg# candidate view
1: configure
2: service
3: epipe "20001"
4: sap "lag-100:101."
5: shutdown
6: exit
7: no sap "lag-100:101."
8: exit
9: vpls "40001"
10:* sap "lag-100:101.*" create
11: exit
12: exit
13: exit
14: exit
*A:SR1>edit-cfg#


Ollaan tulokseen tyytyväisiä niin laitetaan ajoon, tässä käyttäen ‘confirm 10’ vipua mitä tarkoittaa että muutoksen pitää vielä vahvistaa 10min sisällä, muuten palautuu automaattisesti. Vahvistus tapahtuu ‘candidate confirm’ kommennolla.


Tässä voi tietenkin lähteä vain “candidate commit” kommennolla, jolloin siirtyy heti tuotantoon, ja hyödyntää rollback -kommentoa jos haluaa palauttaa. ‘confirm <min>’ on hyödyllinen jos on olemassa riski että muutokset aiheuttaa hallintayhteyden katkeaminen etälaitteeseen

*A:SR1>edit-cfg#
*A:SR1>edit-cfg# candidate commit confirmed 10
Processing current config… 0.170 s
Saving checkpoint file… OK
INFO: CLI Successfully executed 18 lines in 0.020 s.
INFO: CLI The changes will be auto-reverted in 10 minutes (06/19/2019 13:29:06) unless they are confirmed.
*A:SR1>edit-cfg#
*A:SR1>edit-cfg# candidate confirm
*A:SR1#


Jos ollaan muutokseen tyytyväisiä niin tietenkin ‘admin save’ tallentaa konfiguraation normaalisti.

Mikäli muutosta haluaakin tehdä vasta myöhemmin, niin sitä voi tallentaa

*A:SR1>edit-cfg# candidate save cf3:candidate-sapmuutos
Writing candidate-cfg to cf3:candidate-sapmuutos... OK
*A:SR1>edit-cfg#


Ja ladata vasta myöhemmin

*A:SR1#
*A:SR1# candidate edit
*A:SR1>edit-cfg#
*A:SR1>edit-cfg# candidate load cf3:candidate-sapmuutos
Executed 25 lines in 0.0 seconds from file cf3:\candidate-sapmuutos
INFO: CLI Added 18 lines: 'configure service'.
*A:SR1>edit-cfg# candidate view
1: configure
2: service
3: epipe "20001"
4: sap "lag-100:101."
5: shutdown
6: exit
7: no sap "lag-100:101."
8: exit
9: vpls "40001"
10: sap "lag-100:101." create
11: exit
12: exit
13: epipe "20001"
14: exit
15: vpls "40001"
16: exit
17: exit
18: exit
*A:SR1>edit-cfg#
*A:SR1>edit-cfg# candidate commit
Processing current config… 0.180 s
Saving checkpoint file… OK
INFO: CLI Successfully executed 18 lines in 0.000 s.
*A:SR1#

Candidate edit tilasta pääsee pois ‘candidate discard’ -kommennolla. Se heittää roskiin siihen mennessä tehdyt muutokset candidate-edit tilassa jos ei niitä ole tallentanut erikseen save -kommennolla.

Back to Tech Blog

Personal adviser


+358 020 7459 690 finland@netnordic.com


Contact NetNordic to receive advice from one of our personal advisers

We will contact youPersonal adviser


+358 020 7459 690 finland@netnordic.com


Contact NetNordic to receive advice from one of our personal advisers

We will contact you