SROS – match

Match -komentoa tulee paljon käytettyä, kun etsii konfiguraatiosta jotain tiettyä hakusanaa. Käyttämällä lisävipuja voi asioita hakea myös varsinaisen hakusanan ympäriltä. Tässä muutama esimerkki miten sitä voi käyttää.

*A:SR1# admin display-config | match

match context {parents|children|all} [ignore-case] [max-count ] [expression]
match [ignore-case] [invert-match] [pre-lines ] [post-lines ] [max-count ] [expression]
: string or regular expression – [200 chars max]
: [0..100]
: [1..2147483647]
: Keyword – Interpret the pattern as a regex expression


Match -komentoa voi tavallaan verrata unix-maailman “grep” -kommentoon:

match ignore-case BlaBlaBla
– vastaa ‘grep -i’, eli ei ota kantaa onko stringissä ISOJA vai pieniä kirjaimia.

match invert-match blablabla

– vastaa ‘grep -v’, tulostaa siis kaiken muun paitsi ko string.
Tämä on hyödyllinen komentoa silloin, jos se mitä etsii löytyy monelta riviltä, ja niistä haluaa sulkea pois ne jotka sisältää tietyn stringin, esim. tämä tulostaa kaikki portit paitsi ne joka löytyy kortista 1/2.

*A:SR1# admin display-config | match port | match invert-match “1/2/”


match context

Context -syntaxia käyttämällä pystyy kätevästi tulostamaan halutun osan konfiguraatiosta esimerkiksi skriptausta varten.


context parent
– Tulostaa context-polun match-stringin yläpuolella

context children
– Tulostaa konfiguraation match-stringin alapuolelta

context all
– Tulostaa context-polun ja konfiguraation match-stringing alapuolelta

*A:SR1# admin display-config | match “customer 101” context all
————————————————–
service
customer 101 name “101” create
description “demo-customer 101”
epipe 20001 name “demo epipe-20001” customer 101 create
description “demo epipe1”
sap lag-100:101.* create
no shutdown
exit
spoke-sdp 1002:20001 create
no shutdown
exit
no shutdown
vpls 40001 name “demo vpls-40001” customer 101 create
description “demo vpls1”
stp
shutdown
exit
spoke-sdp 1002:40001 create
no shutdown
exit
no shutdown


Back to Tech Blog

Personal adviser


+358 020 7459 690 finland@netnordic.com


Contact NetNordic to receive advice from one of our personal advisers

  We will contact you  Personal adviser


  +358 020 7459 690 finland@netnordic.com


  Contact NetNordic to receive advice from one of our personal advisers

   We will contact you