Contact by mail

01/05/2021

Olvi

NetNordic on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Olville useita eri uudistuksia

Kotimaisen panimon toiminnanohjauksen käytettävyys varmistetaan NetNordicin suunnittelemalla ja toteuttamalla palvelin- ja tallennusarkkitehtuurilla. Ympäristön terveydentilaa seurataan jatkuvilla palveluilla.

Toiminnanohjaus on Olvin liiketoiminnan tuotannon, logistiikan ja koko myynnin ytimessä. Yrityksen tuotantolinjat pyörivät arkipäivinä kolmessa vuorossa, ja viikonloppuisin kahdessa vuorossa. Iisalmeen vuonna 1878 perustettu panimo on ainoa silloin toimineista panimoista, joka on säilynyt itsenäisenä ja suomalaisena.

”Suomen myyntimme on noin 200 miljoonaa litraa vuodessa. Toiminnanohjauksen häiriöttömyys on erittäin tärkeää, ja konesalialustan pitää olla todella luotettava. IT-arkkitehtuurin pitää kyetä vastaamaan myös jatkuvasti lisääntyvään automaatioon tilauksissa, logistiikassa ja laskutuksessa. Sanomavälityksen kautta tulee valtavasti transaktioita, ja siihen tarvitsemme riittävästi laskentatehoa”, sanoo Olvi Oyj:n tietohallintopäällikkö Jussi Ahomaa.

”Panimon ja toimitusketjun automaatioaste on meillä erittäin korkealla tasolla. Käytämme paljon erilaista mittaustekniikkaa, jotta saisimme linjastomme toimimaan vieläkin kustannustehokkaammin. Olemme tehneet mittavia investointeja logistiikkaan, ja valtaosa tilauksista tulee meille jo sähköisesti”, kertoo Ahomaa. ”Levyjärjestelmämme elinkaari oli loppumassa, ja lähdimme kartoittamaan uutta.”

Parempaa jatkuvuuden hallintaa

NetNordic on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Olville useita eri sukupolven IBM Power arkkitehtuurin uudistuksia. Viimeisin toteutus sisältää IBM Power -palvelimien lisäksi IBM:n All-Flash -tallennusjärjestelmän sekä uuden tallennusverkon. Suorituskyvyn varmistamiseksi käytettiin suunnitteluvaiheessa apuna muun muassa käyttökuormatestejä. Toteutettu kokonaisuus tarjoaa suorituskykyä ja korkeaa käytettävyyttä Olvin toiminnanohjaukseen useiksi vuosiksi.

”IBM:n laitteistoista meillä on pitkältä ajalta hyviä kokemuksia, ja ne ovat osoittautuneet erittäin luotettaviksi. Laskentateho on riittänyt tarpeisiimme hyvin, ja vikasietoisuus on ollut erinomaisella tasolla. Keväällä 2018 uudistettu ympäristömme tuottaa toiminnanohjaukseen tarvittavan laskentatehon ja levytilan useiksi vuosiksi eteenpäin”, kertoo Ahomaa.

”Arvostamme skaalautuvuutta, nopeutta sekä tehokasta jatkuvuuden hallintaa. Voimme ennakoida tulevia tarpeita ja mahdollisia ongelmia. Poikkeustilanteissa tarvitsemme kyvykkyyttä palautua nopeasti.” Olvi työllistää Iisalmessa noin 300 ammattilaista, ja koko konsernin palveluksessa on 1800 henkilöä. Olvi on tuomassa myös Baltian maissa ja Valko-Venäjällä toimivat tytäryhtiöt saman toiminnanohjauksen piiriin. Konesaliympäristö on kahdennettu, ja salien välistä tietoliikennettä on tehostettu. Uudistettu tallennus toimii myös Olvin virtuaalisten Windows-palvelimien tallennusympäristönä. ”Päätimme hankkia tallennusjärjestelmänkin NetNordicin kautta. He valvovat toiminnanohjausta pyörittävää palvelin- ja tallennusympäristöämme, ja raportoivat siitä meille. Tiedämme kenen puoleen kääntyä, kun tarvitsemme teknologian syväosaamista”, sanoo Ahomaa.

Yhteistyömme on ollut aina hyvä ja perustunut luottamukseen.”

– Jussi Ahomaa, Olvi Oyj

Keskittymistä liiketoiminnan edistämiseen

Uudistettu arkkitehtuuri tarjoaa paremman näkyvyyden toiminnanohjaukseen konesalialustaan. NetNordic toimittaa Olville kuukausiraportit, joista näkee tilannekuvan sekä ratkaisujen toimivuuden.

”NetNordicin jatkuvilla palveluilla saamme hyödyllistä tietoa ympäristön terveydentilasta. Voimme ennakoida mahdollisia ongelmia, ja suorittaa tarvittavat toimenpiteet hyvissä ajoin ennen kuin ne pääsevät eskaloitumaan. Päivityksetkin hoituvat nyt ajallaan, ja hallitusti. Toiminnanohjauksemme konesalialusta toimii saumattomammin yhteen, ja vastaa nyt paremmin vaatimuksiimme. Olemme saaneet selkeitä synergiaetuja sillä, että käytämme laajemmin yhden teknologiatoimittajan ratkaisuja sekä yhden kumppanin osaamista ja palveluja”, Ahomaa korostaa.

NetNordic auttaa Olvin tietohallintoa tekemään tarvittavia muutoksia parhaiden käytäntöjen mukaisesti sekä turvaamaan panimon liiketoiminnan ja vapauttamaan resursseja tulevaisuuden rakentamiseen.

”Keskitymme tietohallinnossa yhä enemmän kokonaisuuksien hallintaan. Voimme nyt tarkastella ympäristöämme laaja-alaisemmin, ja näen siinä suuren hyödyn muun muassa automaation ja digitalisaation edistämisen osalta”, kertoo Ahomaa

”NetNordicin asiantuntijat ovat ehdottomasti luotettuja neuvonantajiamme, ja käytämme heidän osaamista aina kun muutostarpeita ilmenee esimerkiksi toiminnanohjaukseen liittyvien prosessien osalta. Pohdimme yhdessä mitä muutos tarkoittaa teknologian näkökulmasta, ja miten se kannattaa toteuttaa. He rakentavat meille testiympäristöt.”

NetNordic tarjoaa Olville:
  • Luotettavan ja suorituskykyisen palvelin- ja tallennusympäristön sekä tallennusverkon ja kahdennetun konesaliympäristön suunnittelun, datamigraation sekä toteutuksen.
  • Tukea jatkuvana palveluna toimitetulle IBM:n konesaliympäristölle.
  • Valvontaa ja kattavat raportit mm. toiminnanohjauksen konesalialustan terveydentilasta.
  • Teknologiaosaamista ja konsultointia konesaliympäristön kehittämiseen ja muutoshallintaan.