Contact by mail

26/05/2021

Ilmarinen

Ilmarinen panostaa yhä tehokkaampaan it-infrastruktuuriin ja käyttää aktiivisesti myös pilvipalveluita. NetNordicin ja Ilmarisen välinen yhteistyö on laajentunut teknisestä tuesta ja valvonnasta kohti kokonaisvaltaista palvelinlisenssien hallintaa.

”Asiat sujuvat ketterästi ja asiakaslähtöisesti. NetNordicin konsepti on hyvä, ja palvelu on meille vaivaton.”

Jani Itkonen, Ilmarisen it-järjestelmäasiantuntija

”Ilmarinen on saavuttanut merkittäviä hyötyjä NetNordicin tarjoamalla osaamisella ja palveluilla”, sanoo Ilmarisen it-järjestelmäasiantuntija Jani Itkonen.

”Lisenssien hallinta ja lisenssiehtojen täyttäminen on haastavaa ja tulkintavirheet ovat aina mahdollisia. Meidän ei pidä olla oman tai kolmannen osapuolen arvion varassa, vaan saamme siihen NetNordicin objektiivisen näkemyksen. NetNordicin asiantuntijat tietävät mitä tekevät ja kokemus paistaa kaikesta läpi. Meille on erittäin tärkeää, että täytämme lisenssien osalta lisenssitoimittajien vaatimukset ja pidämme yllä jatkuvaa auditointivalmiutta”, Jani Itkonen jatkaa.

Näkyvyyttä koko infrastruktuuriin

Ilmarisen noin 400 palvelimen it-infrastruktuuri on pääosin virtualisoitu ja se sisältää tuhansia eri ohjelmistokomponentteja.

”Käytämme muun muassa IBM:n sovelluspalvelimia, joihin sisältyy runsaasti ohjelmistoja. Palvelimet voivat olla eri konesaleissa. Halusimme saada näkyvyyttä it-ympäristömme osalta. Päätimme tehostaa palvelinympäristömme hallintaa ja inventointia”, kertoo Itkonen.

NetNordic ehdotti Ilmariselle IBM License Metric Toolin (ILMT) laajennusta ja IBM BigFix Inventoryn käyttöönottoa. NetNordic seuraa aktiivisesti Ilmarisen lisenssitilannetta, raportoi poikkeamista sekä hoitaa tarvittaessa yhteydet käyttöpalvelutoimittajaan ja IBM:ään.

”Saamme selkeät raportit lisenssitilanteesta. IBM BigFix Inventory -ratkaisu tuo näkyvyyttä myös muihin kuin IBM:n palvelimiin. Pystymme todentamaan koko inframme osalta mitä palvelimia missäkin pyörii ja millä ohjelmistoversioilla. Saamme tiedon it-toimittajiemme tekemistä muutoksista vaikkapa kehityspalvelimille, ja voimme reagoida niihin tarvittaessa.”

”NetNordic tuottaa meille huomattavaa lisäarvoa ja objektiivista näkemystä.”

Jani Itkonen, Ilmarisen it-järjestelmäasiantuntija

Tehostuskohteita löytynyt runsaasti

Toimitus sujui Itkosen mukaan suoraviivaisesti. Palvelimiin jaettiin IBM BigFix Inventory -agentit. ”NetNordic toteutti jakelun eri palveluntarjoajien saleissa sijaitseville palvelimille automatisoidusti. Se olisi muuten ollut kallista ja työlästä. He osoittivat kyvykkyytensä tehdä yhteistyötä ja ohjata käyttämiämme palveluntarjoajia. Lisensseihin liittyvät riskit ovat vähentyneet.”

”Yhteistyössä NetNordicin asiantuntijoiden kanssa on tunnistettu monia uusia säästökohteita. Palvelinlisenssien ja kapasiteetin tehokas hallinta sekä parempi näkyvyys ja mahdollisuus nykyaikaisempaan kilpailutukseen tuovat meille vuodessa huomattavat säästöt. Toimintavarmuus on parantunut ja tietoturvan taso on noussut”, painottaa Itkonen.

NetNordicin Ilmariselle tuottamat palvelut:

  • Ilmarisen tarpeisiin mitoitetut palvelinlisenssit – määräysten mukaisesti.
  • Tekninen tuki ja valvonta lisenssien hallintaan sekä asiantuntijapalvelut ympäristön kehittämiseen.
  • ILMT:n laajennus ja IBM BigFix Inventory – hallintaa, inventointia ja näkyvyyttä palvelimiin sekä niiden sisältämiin ohjelmistoversioihin.
  • Palvelu laajennettavissa kattamaan myös laitteistojen käyttöasteet sekä ohjelmistojen käyttöstatistiikan.
  • Uudistus on osa laajempaa ITSM-hanketta

Ilmarinen yrityksenä

llmarisen tehtävä on varmistaa, että noin 900 000 suomalaista saa työstään ansaitsemansa eläkkeen. Heidän markkinaosuutensa on noin kolmannes ja eläkevastuiden katteena oleva sijoitusomaisuus on noin 36,5 miljardia euroa. Noin 580 asiantuntijan voimin Ilmarinen auttaa asiakasyrityksiään menestymään, työntekijöitään viihtymään työssään ja viettämään eläkepäiviään mahdollisimman hyväkuntoisina.
www.ilmarinen.fi